Kundvillkor

Bakgrund och syfte

Dessa villkor gäller mellan Onbiz AB 556848-7655 som är företaget bakom Flyttfirma.nu, och den person som är registrerad som kund hos Flyttfirma.nu (”Kunden”). Onbiz AB är endast ett ombud och skall ej hållas ansvarigt varken för genomförandet av uppdraget, dess kvalitet eller innehåll. Alla anspråk om skadestånd skall i förekommande fall riktas mot aktuellt flyttbolag.

Beskrivning av tjänsten

Onbiz AB erbjuder privatpersoner och företag en webbaserad lösning för anlitande av flyttföretag under domänen Flyttfirma.nu. Onbiz AB ansvarar för distribution av anlitande av flyttföretag för huvudmans räkning.

Kundansvar

Kunden ansvarar för att de av kunden lämnade uppgifter rörande flytten är korrekta. Felaktigt lämnade uppgifter vilka resulterar i extra kostnader för Onbiz AB kommer debiteras kunden.

Åldersgräns

Hos Flyttfirma.nu måste du vara 18 år för att få beställa tjänsten. Är du under 18 år måste målsmans tillstånd ha inhämtats innan beställning av tjänsten sker.

Laglig användning

Ingen information om tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från Onbiz AB. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kunden bryter mot Flyttfirma.nu’s villkor kan kunden förlora tillgång till att använda tjänsten. Onbiz AB har rätt att makulera bokningar på webbplatsen om kunden har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår Flyttfirma.nu’s kundvillkor.

Personuppgiftspolicy

Onbiz AB lagrar bokningshistorik och personuppgifter som kunden lämnar och behandlar dessa uppgifter i enlighet med gällande GDPR (General Data Protection Regulation).

Immateriella rättigheter

Allt material inom tjänsten Flyttfirma.nu ägs av Onbiz AB och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom tjänsten (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Onbiz AB eller tredjepart. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan skriftligt tillstånd från Onbiz AB. Onbiz AB eller dess samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på e-handelsplatsen www.Flyttfirma.nu

Rätten till ändringar

Onbiz AB har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i tjänsten och begränsa tillgång till tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst och efter egen bedömning. Onbiz AB har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av tjänsten samt innehåll och val av tjänster.

Ångerrätt

Två-veckors ångerrätt gäller för beställning av tjänsten enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Onbiz AB hänvisar till aktuellt flyttföretag där avbokningen ska ske enligt deras separata avbokningsregler.

Bedrägeri

Onbiz AB skall ej hållas ansvariga om exempelvis bedrägeri sker, utan flyttbolaget skall i sådant fall polisanmälas för bedrägeri av samtliga drabbade kunder. Onbiz AB åtar sig att hjälpa kunden i dessa fall genom att ge polisen all information som kan behövas i det aktuella fallet.

Driftstörningar/avbrott

Onbiz AB ansvarar inte för och kommer inte att ersätta någon eventuell ekonomisk förlust som uppkommer på grund av driftstörningar, förseningar, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar användandet av Flyttfirma.nu.

Länkning

Tjänsten innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På och i användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. Onbiz AB ansvarar inte för andra parters webbsidor eller deras innehåll.